Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học
Tác giả: Trần Kim Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  542.10289
 
Độc chất môi trường
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.95
 
Kỹ thuật thủy khí nâng cao
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Võ Đạo
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  620.106
 
Toán rời rạc cho kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Xuân Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.1
 
học : Giáo trình dành cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật công nghệ
Tác giả: Phan Hồng Liên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ
Tác giả: Nguyễn Đức Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Xử lý số liệu thực nghiệm trong kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Doãn Ý
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5
 
Trắc địa xây dựng (Tài liệu sử dụng trong các trường kỹ thuật)
Tác giả: Vũ Thặng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.109
 
Vi sinh vật học. Phần 2- Sinh lý học, sinh hoá học, di truyền học, miễn dịch học sinh thái học vi sinh vật
Tác giả: Bùi Thị Việt Hà, Chung Chí Thành, Lê Văn Hiệp, Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Lân Dũng, Phạm Thành Hổ, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Học giải toán trên máy tính : Sách ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông
Tác giả: Hồ Văn Sung
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục