Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Geodesy for planet Earth : proceedings of the 2009 IAG Symposium, Buenos Aires, Argentina, 31 August - 4 September 2009
Tác giả: Steve Kenyon, Urs Marti, Maria Christina Pacino
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Trắc địa : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Kỹ thuật tính toán trong trắc địa bản đồ
Tác giả: Nguyễn Đức Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Trần Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Introduction to Geodesy : The History and Concepts of Modern Geodesy
Tác giả: James R Smith
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục