Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Cẩm nang kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Lê Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  721
 
Hướng dẫn phác thảo thiết kế kiến trúc
Tác giả: Trương Văn Ngự, Lê Việt Thạch, Nguyễn Hữu Hướng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Những vấn đề quy hoạch đô thị dân cư
Tác giả: Đào Trọng Năng, Nguyễn Thục Ý
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1984
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Chiếu sáng trong kiến trúc : Thiết kế tạo môi trường ánh sáng tiện nghi sử dụng năng lượng có hiệu quả
Tác giả: Phạm Đức Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  729.28
 
Kiến trúc nhà ở nông thôn
Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  728.37
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  728
 
Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm, Bùi Tín, Nguyễn Minh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  728
 
Sáng tác kiến trúc
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Nhận diện kiến trúc Phương Tây đương đại
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  724
 
Sáng tác kiến trúc
Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục