Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Vocabulary connections. Book III, Academic vocabulary
Tác giả: Marianne C Reynolds
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Excellent English 2 : language skills for success
Tác giả: Jan Forstrom, Marta Pitt, Mari Vargo, Shirley Velasco
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Reading for a reason book 2 : expanding reading skills
Tác giả: Laurie Blass, Elizabeth Whalley
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
The big book of English verbs
Tác giả: Mark Lester, Daniel Franklin, Terry Yokota
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Opportunities in teaching English to speakers of other languages
Tác giả: Blythe Camenson
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
IELTS for Academic Purposes Practice Test with Audio CD
Tác giả: Malcolm Mann
Xuất bản: : Mcgraw Hill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Icon 3 : International communication through English
Tác giả: Deborah Gorgon, Kathleen Graves, Kathleen Graves, Linda Lee
Xuất bản: : Mcgraw Hill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Teaching secondary English with ICT
Tác giả: Anthony Adams, Brindley Sue
Xuất bản: Maidenhead: McGraw Hill Open University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
1

Truy cập nhanh danh mục