Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
A student grammar of French [electronic resource]
Tác giả: M H Offord
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
Essential reprise : a complete review of French grammar, communication, and culture
Tác giả:
Xuất bản: Lincolnwood Ill USA: NTC Pub Group, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  448.2
 
Collage : Révision de grammaire
Tác giả: Lucia F Baker
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  448.2
 
French for dummies
Tác giả: Dodi-Katrin Schmidt
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
French grammar for dummies
Tác giả: Véronique Mazet
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
Schaum's outline of French grammar [electronic resource]
Tác giả: Mary E Coffman Crocker
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
French demystified [electronic resource]
Tác giả: Annie Heminway
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2
 
Abrégé des règles de grammaire et d'orthographe (ARGO)
Tác giả: J Bosse-Andrieu
Xuất bản: SainteFoy Quebec: Presses de lUniversite du Quebec, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  448.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục