Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Handbook of carcinogen testing
Tác giả: Harry A Milman, Elizabeth K Weisburger
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Handbook of paint raw materials
Tác giả: Ernest W Flick
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1989
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  667.6
 
Handbook of evaporation technology
Tác giả: Paul E Minton
Xuất bản: NJ: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.28426
 
Fermentation and biochemical engineering handbook : principles, process design, and equipment
Tác giả: Henry C Vogel, Celeste L Todaro
Xuất bản: NJ: Noyes Publications, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.28449
 
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Mark C Porter
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.2842
 
Fire and explosion hazards handbook of industrial chemicals
Tác giả: Tatyana Davletshina, Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Westwood NJ: Noyes Publications, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Engineering documentation control handbook : configuration management
Tác giả: Frank B Watts
Xuất bản: Park Ridge NJ Norwich NY: Noyes Publications William Andrew Pub, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Handbook of hydrothermal technology [electronic resource] : a technology for crystal growth and materials processing
Tác giả: K Byrappa, Masahiro Yoshimura
Xuất bản: Park Ridge NJ Norwich NY: Noyes Publications William Andrew Pub, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  548
 
1

Truy cập nhanh danh mục