Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 406 kết quả
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B D Vujanović, S E Jones
Xuất bản: San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Pipeline design for water engineers
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Speak, bird, speak again: Palestinian Arab folktales
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : University of California Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  398.2095694
 
Cyclops
Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm
Xuất bản: : Simon and Schuster, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Man-Kzin Wars II
Tác giả: Kevin O'Brien, Kevin O'Brien cm
Xuất bản: : Baen, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The remains of the day
Tác giả: Joanne Harris, Joanne Harris cm
Xuất bản: : Knopf, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Player Of Games
Tác giả: Henry M Paulson, Henry M Paulson cm
Xuất bản: : Orbit, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
El Soldado
Tác giả: Jerry Pournelle
Xuất bản: : Ultramar, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
GURPS Conan
Tác giả: Curtis M Scott
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục