Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Curriculum studies handbook-- the next moment
Tác giả: Erik L Malewski
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  375
 
The actor's survival handbook
Tác giả: Patrick Tucker, Christine Ozanne
Xuất bản: New York London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc:  792.02
 
Handbook of self-help therapies
Tác giả: George A Clum, Patti Lou Watkins
Xuất bản: New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Academic writing : a handbook for international students
Tác giả: Stephen Bailey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808
 
The Routledge handbook of applied linguistics
Tác giả: James Simpson
Xuất bản: Milton Park Abingdon UK New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The Cyberspace Handbook
Tác giả: Roger Whittaker
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Routledge handbook of religion and politics
Tác giả: Jeffrey Haynes
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  322
 
Routledge handbook of biomechanics and human movement science
Tác giả: Roger Bartlett, Youlian Hong
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  612.76
 
Handbook of persuasive tactics : a practical language guide
Tác giả: Joan Mulholland
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
The Routledge handbook of Greek mythology : based on H.J. Rose's Handbook of Greek mythology
Tác giả: Robi Hard, H J Rose
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  292.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục