Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2384 kết quả
International strategic marketing : a[n] European perspective
Tác giả: Marilyn A Stone, J B McCall
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Towards a critical theory of society
Tác giả: Herbert Marcuse, Douglas Kellner
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.01
 
International marketing : analysis and strategy
Tác giả: Sak Onkvisit, John J Shaw
Xuất bản: London: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
A world history of tax rebellions : an encyclopedia of tax rebels, revolts, and riots from antiquity to the present
Tác giả: David F Burg
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Colloquial English [sound recording] : a complete English language course
Tác giả: Gareth King, Georgina Bryce, James Folan, Angus Lyndsay, Kathryn Sharratt, Lawrence Sheldon
Xuất bản: New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Classics and moderns in economics : essays on nineteenth and twentieth century economic thought
Tác giả: Peter D Groenewegen
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.109
 
Czech : an essential grammar
Tác giả:
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.86
 
Classical macroeconomics elektronisk ressurs : some modern variations and distortions
Tác giả: James C W Ahiakpor
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Economics lab elektronisk ressurs : an intensive course in experimental economics
Tác giả: Daniel Friedman, Alessandra Cassar, Reinhard Selten
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0724
 
A history of money elektronisk ressurs : from AD 800
Tác giả: John F Chown
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.49
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục