Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Niên giám công nghệ thông tin Việt Nam 2005
Tác giả: Hội Tin học TpHồ Chí Minh
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.025
 
Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
Tác giả: Hồ Xuân Mai
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Để viết phóng sự thành công
Tác giả: Huỳnh Dũng Nhân
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến 1945
Tác giả: Huỳnh Văn Tòng
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079.597
 
C# căn bản và Visual Studio .NET IDE - lập trình visual C# thế nào?. tập 1
Tác giả: Dương Quang Thiện
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
C# và .NET Framework lập trình Visual C# thế nào? . T.2
Tác giả: Dương Quang Thiện
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với mechanical desktop
Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# Lập trình Visual C# thế nào ? . T.4
Tác giả: Dương Quang Thiện
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Lập trình giao diện người dùng theo C# . T.3 - Lập trình Visual C# thế nào ?
Tác giả: Dương Quang Thiện
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Lập trình Visual C# thế nào ? T.4 : Lập trình căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C#
Tác giả: Dương Quang Thiện
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục