Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
A versatile American institution : the changing ideals and realities of philanthropic foundations
Tác giả: David C Hammack, Helmut K Anheier
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.76320973
 
Can Russia compete? [electronic resource]
Tác giả: Raj M Desai, Itzhak Goldberg
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.947
 
Collapse of an empire : lessons for modern Russia
Tác giả: E T Gaĭdar
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947.085
 
The broadband problem : anatomy of a market failure and a policy dilemma
Tác giả: Charles H Ferguson
Xuất bản: Washington DC: Brookings institution press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.09
 
Lessons from deregulation : telecommunications and airlines after the crunch
Tác giả: Alfred E Kahn
Xuất bản: Massachusetts Avenue NW: Brookings institution press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  3849.041
 
Protecting the American homeland : a preliminary analysis
Tác giả: Michael E O'Hanlon
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.320973
 
Shrewd sanctions : statecraft and state sponsors of terrorism
Tác giả: Meghan L O'Sullivan
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.117
 
Climate change, trade, and competitiveness [electronic resource] : is a collision inevitable? : Brookings trade forum 2008/2009
Tác giả: Lael Brainard, Isaac Sorkin
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Made in Africa : Learning to Compete in Industry
Tác giả: Carol Newman, John Page, John Rand, Abebe Shemeles, Måns Söderbom, Finn Tarp
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Africa's Lions
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.96
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục