Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Counterexamples in topology
Tác giả: Lynn A Steen, J Arthur Seebach
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514
 
Math and logic puzzles for PC enthusiasts
Tác giả: J J Clessa
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
The works of Archimedes
Tác giả: Archimedes, Thomas Little Heath
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
the thirteen books of euclid's elements . Volume 1- Introduction and books I, II
Tác giả: Thomas L Heath
Xuất bản: : Dover Publications, 1908
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Playing with infinity : mathematical explorations and excursions
Tác giả: Rózsa Péter
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
God and the state
Tác giả: Mikhail Aleksandrovich Bakunin
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1970
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  322.1
 
Perspective Drawing Handbook (Dover Art Instruction)
Tác giả: Joseph D'amelio
Xuất bản: : Dover Publications, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  742
 
Mathematics of classical and quantum physics
Tác giả: Frederick W Byron, Robert W Fuller
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
The continuum : a critical examination of the foundation of analysis
Tác giả: Hermann Weyl
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Foundations of mathematical logic
Tác giả: Haskell B Curry
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục