Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 570 kết quả
Văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII-XIX : Chuyên luận
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Biểu tượng Neak trong văn hóa của người Khmer ở Nam Bộ
Tác giả: Thạch Nam Phương,
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI-XVIII) : Chuyên luận Văn học
Tác giả: Phạm Việt Tuyền
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Khi hoa cúc nở : Truyện ngắn chọn lọc
Tác giả: Chu Bá Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Hẽm ma có thần giữ của : Tập truyện ngắn
Tác giả: Đoàn Hữu Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Danh tiếng và bóng tối : tiểu thuyết
Tác giả: Lê Hoài Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Dư chấn mưa cuối mùa
Tác giả: Đinh Nam Khương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Hai miền quê trong tôi : Thơ và trường ca
Tác giả: Đoàn Hữu Nam
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số. Quyển 1
Tác giả: Hà Văn Thư, Hoàng Thao, Mạc Phi, Nông Minh Châu, Nông Quốc Chấn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
Văn chương - Tầm đón : Tiểu luận, phê bình
Tác giả: Bùi Việt Phương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.92209
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục