Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Trồng nấm khoa học công nghệ
Tác giả: Cổ Đức Trọng, Đinh Minh Hiệp, Phạm Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Thành Hổ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  635.8
 
Điều khiển logic PLC : sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học Sau đại học ngành Điều khiển &Tự động hóa
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Nguyễn Mạnh Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Giáo trình phân loại vi sinh vật
Tác giả: Lại Thị Thúy Hiền
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  579
 
Các phương pháp phân tích hóa lý vật liệu
Tác giả: Lê Viết Hải, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.0421
 
Hệ mờ nơron trong kỹ thuật điều khiển: sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học ngành điều khiển tự động hóa
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Lại Khắc Lãi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Dung môi sinh học : Xúc tác tổng hợp tiến trình ứng dụng
Tác giả: Vũ Thị Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.29482
 
Công nghệ tạo Vaccine cúm gia cầm từ thực vật : từ nghiên cứu đến định hướng ứng dụng tại Việt Nam
Tác giả: Chu Hoàng Hà, Hồ Thị Thương, Phạm Bích Ngọc, Phạm Thị Vân, Phan Trọng Hoàng, Vũ Huỳnh Trang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.50896203
 
Lập trình hợp ngữ
Tác giả: Ngô Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: KHoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Sử dụng phân bón từ phụ phẩm khí sinh học (biogas) bón cho cây trồng
Tác giả: Đinh Thế Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.8
 
Độc chất trong thực phẩm một số phương pháp định tính định lượng
Tác giả: Lê Trường Giang, Đào Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục