Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Transport phenomena in porus media II [electronic resource]
Tác giả: Derek B Ingham, Ioan I Pop
Xuất bản: Amsterdam New York: Pergamon, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Principles of fermentation technology
Tác giả: Peter F Stanbury, Stephen J Hall, Allan Whitaker
Xuất bản: Oxford: Pergamon, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Tourism demand modelling and forecasting : modern econometric approaches
Tác giả: Haiyan Song, Stephen F Witt
Xuất bản: Amsterdam New York: Pergamon, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Compact heat exchangers : selection, design, and operation
Tác giả: John E Hesselgreaves
Xuất bản: Amsterdam London: Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4025
 
RNA
Tác giả: Peter Moore, Susumu Nishimura, D Söll
Xuất bản: Amsterdam London: Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.88
 
Carbon materials for advanced technologies
Tác giả: Timothy D Burchell
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Pergamon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.193
 
Biology at the single molecule level
Tác giả: S H Leuba, J Zlatanova
Xuất bản: Amsterdam London: Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Advanced gas turbine cycles
Tác giả: J H Horlock
Xuất bản: Oxford: Pergamon, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.433
 
Failure analysis case studies II : a sourcebook of case studies selected from the pages of Engineering failure analysis ...
Tác giả: David R H Jones
Xuất bản: Amsterdam New York: Pergamon, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Carbon nanotubes
Tác giả: M S Dresselhaus, Morinobu Endo, Sumio Iijima
Xuất bản: Oxford Tarrytown NY: Pergamon, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.193
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục