Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Howard L Needles
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]
Tác giả: JG Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Cuisine Spontanee
Tác giả: Fredy Girardet, Susan Campbell
Xuất bản: : Pan Macmillan, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5944
 
Power system control technology
Tác giả: Torsten Cegrell
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall International, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.3191
 
The METAFONTbook
Tác giả: Donald Ervin Knuth
Xuất bản: Reading Mass: Addison Wesley, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
The making of the atomic bomb
Tác giả: Richard Rhodes
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4
 
Industrial Robotics : Technology, Programming, And Applications
Tác giả: Mikell P Groover, Roger N Nagel, Nicholas G Odrey, Mitchell Welss
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Signals and Linear Systems
Tác giả: Robert A Gabel, Richard A Roberts
Xuất bản: : Wiley, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.72
 
Homemade guns and homemade ammo
Tác giả: Ronald B Brown
Xuất bản: Port Townsend WA: Loompanics Unlimited, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  683.4
 
Khai thác đường phố và đường đô thị
Tác giả: AYA Tulaev, Dương Học Hải, Nguyễn Hào Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục