Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Pipeline design for water engineers
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
The art of electronics
Tác giả: Paul Horowitz, Winfield Hill
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
2,500 Solved Problems in Fluid Mechanics and Hydraulics
Tác giả: Jack Evett
Xuất bản: : McgrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Glitter The Chemistry & Te chniques
Tác giả: Lloyd S Oglesby
Xuất bản: : Amer Fireworks News, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.1
 
Cece's Recipe Jar
Tác giả:
Xuất bản: : U F O Photo Archives, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641
 
Design Guide on the Vibration of Floors
Tác giả: TA Wyatt
Xuất bản: : Steel Construction Institutethe, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  693.71
 
Symbolic computation : applications to scientific computing
Tác giả: Robert Grossman
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Properties of oils and natural gases
Tác giả: K S Pedersen, Aage Fredenslund, P Thomassen
Xuất bản: Houston: Gulf Pub Co Book Division, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
Separation and purification techniques in biotechnology
Tác giả: Frederick J Dechow
Xuất bản: NJ: Noyes Publications, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.2842
 
The art of electronics
Tác giả: Paul Horowitz, Winfield Hill
Xuất bản: : Cambridge, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục