Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Reading the romance : women, patriarchy, and popular literature
Tác giả: Janice A Radway
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  028
 
The C++ programming language
Tác giả: Bjarne Stroustrup
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Equation editor user's guide
Tác giả:
Xuất bản: USA: Microsoft, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005
 
Pascal Plus Data Structures
Tác giả: Nell Dale
Xuất bản: USA: DCHealth and Company, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Artificial Intelligence Second edition
Tác giả: Elaine Rich, Kevin Knight
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.3
 
The little black book of computer viruses
Tác giả: Mark A Ludwig
Xuất bản: Tucson Ariz: American Eagle Publications, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Neural networks : algorithms, applications, and programming techniques
Tác giả: James A Freeman, David M Skapura
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
XView programming manual
Tác giả: Dan Heller, Thomas Van Raalte
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Associates, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Machine vision : automated visual inspection and robot vision
Tác giả: David Vernon
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications
Tác giả: Kenneth J Ayala
Xuất bản: St Paul: West Publishing, 1991
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục