Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The thirteen-gun salute
Tác giả: Patrick O'Brian
Xuất bản: New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
El jugador
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Man-Kzin wars V
Tác giả: The Klone, I (v5) cm The Klone
Xuất bản: : Riverdale NY Baen c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Distant friends: and others
Tác giả: Nora Roberts Robb, Nora Roberts J D Robb cm
Xuất bản: : Riverdale NY Baen Books c1992, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Isaac Asimov: The Complete Stories
Tác giả: Clive Cussler, Clive Cussler cm
Xuất bản: : Doubleday, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Doomsday Conspiracy
Tác giả: Robert Crais, Robert Crais cm
Xuất bản: : Grand Central Publishing, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Blood meridian, or, The evening redness in the West
Tác giả: Alastair Reynolds, Alastair Reynolds cm
Xuất bản: : Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
"I" is for innocent
Tác giả: Terry Brooks, Terry Brooks cm
Xuất bản: : Random House Inc, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The cat who knew a cardinal
Tác giả: Todd Wilbur, Todd Wilbur cm
Xuất bản: : Jove, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục