Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Routledge History of Philosophy. Volume 5- British Philosophy and the Age of Enlightenment
Tác giả: Stuart Brown
Xuất bản: London: Routledg, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
The Miracle of Mindfulness
Tác giả: Thich Nhat Hanh
Xuất bản: : Beacon Press, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.3443
 
Sepher Yetzirah
Tác giả: W Wynn Westcott, Darcy Küntz
Xuất bản: : Holmes Pub Group Llc, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  296
 
The SPIRITS' BOOK ( Spiritualist Philosophy ) Containing the Principles of Spiritist Doctrine on the Immortality of the ...
Tác giả: Allan Kardec
Xuất bản: : Federacao Espirita Brasileira, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.9
 
Occult Chemistry
Tác giả: Charles Webster Leadbeater
Xuất bản: : Kessinger Publishing, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.9
 
The human zoo : a zoologist's classic study of the urban animal
Tác giả: Desmond Morris
Xuất bản: New York Tokyo: Kodansha International, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  156
 
On intelligence : a bioecological treatise on intellectual development
Tác giả: Stephen J CeciStephen J Ceci
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
Tìm hiểu lôgich học
Tác giả: Lê Tử Thành
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Impossible Minds : My Neurons, My Consciousness
Tác giả: Igor Aleksander
Xuất bản: London: Imperial College Press, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
The Nature of mathematical thinking
Tác giả: Talia Ben-Zeev, Robert J Sternberg
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục