Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 471 kết quả
A beautiful math : John Nash, game theory, and the modern quest for a code of nature
Tác giả: Tom Siegfried
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Surface area and porosity determinations by physisorption : measurements and theory
Tác giả: James B Condon
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.335
 
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science [electronic resource]
Tác giả: Jonathan P Blitz, Vladimir M Gun'ko
Xuất bản: Dordrecht: Springer Dordrecht, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Automatic autocorrelation and spectral analysis
Tác giả: Piet M T Broersen
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.50727
 
Introduction to digital signal processing and filter design
Tác giả: Belle A Shenoi
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Conceptual physics
Tác giả: Paul G HewittPaul G Hewitt
Xuất bản: San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
SAT math essentials
Tác giả: Richard Cernese, Dave Smith
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục