Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 476 kết quả
The Cambridge introduction to creative writing [electronic resource]
Tác giả: David Morley
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Milton and toleration
Tác giả: Sharon Achinstein, Elizabeth Sauer
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
Humanism, reading, and English literature, 1430-1530
Tác giả: Daniel Wakelin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
A natural history of pragmatism [electronic resource] : the fact of feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein
Tác giả: Joan Richardson
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Exile and Journey in Seventeenth-Century Literature [electronic resource]
Tác giả: Christopher D'Addario
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9358
 
Encyclopedia of beat literature
Tác giả: Kurt Hemmer
Xuất bản: New York: Facts On File, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Victorian literature and finance [electronic resource]
Tác giả: Francis O'Gorman
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
The Apocalypse Reader
Tác giả: Brian Aldiss, Roger Penrose cm Brian Aldiss
Xuất bản: : Thunders Mouth Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.0080382
 
Darkfall
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Penguin Group, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
"G" Is for Gumshoe
Tác giả: Hubbard Kirsten, Kirsten Hubbard cm
Xuất bản: : Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục