Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 24 kết quả
Các giải pháp lập trình ASP.net 2.0 . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương, Lê Trần Nhật Quỳnh, Trần Thế Quân
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.276
 
Lập trình CSDL với visual basic 2005 và Ado.net 2.0
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Thực hành xử lý nước thải : bài giảng
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  628.3
 
Excel kế toán : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Công Điền
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  657.0285
 
Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++ : bài giảng
Tác giả: Trương Thị Minh Châu
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  005.117
 
Môi trường đất
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7396
 
Portrait of War : the U.S. Army's first combat artists and the doughboys' experience in WWI
Tác giả: Peter Krass
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in + eBook (rar)
ddc:  940.4
 
Advanced Dynamic-System Simulation : Model-replication techniques and monte carlo siumlation
Tác giả: Granino A Korn
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  003.85
 
Trustworthy Computing : Analytical and Quantitative Engineering Evaluation
Tác giả: M Sahinoglu
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.8
 
Modeling Maximum Trading Profits with C++ : New Trading and Money Management Concepts
Tác giả: Valerii Salov
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (rar)
ddc:  332.60285
 

Truy cập nhanh danh mục