Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh Tây ...
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Nghiên cứu đề xuất mô hình thích hợp xử lý khí thải của các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn huyện Đức Hò...
Tác giả: Lê Thanh Tuấn, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý khí thải thích hợp cho các lò nung gạch kiểu Hoffman đốt trấu trên địa bàn tỉnh Tây ...
Tác giả: Dương Quốc Khánh, Đinh Xuân Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Urban traffic pollution [electronic resource]
Tác giả: Dietrich Schwela, Olivier Zali
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau Seagames 22 tại Thành Phố H...
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
Tác giả: Nguyễn Duy Động
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải . T.3 - Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
Tác giả: Trần Ngọc Chấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải . T.2 - Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi
Tác giả: Trần Ngọc Chấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
Tác giả: Nguyễn Duy Động
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
Tác giả: Nguyễn Duy Động
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.53
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục