Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 278 kết quả
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING
Tác giả: JOHN BLACKWELL
Xuất bản: BERLIN: SPRINGER, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0666
 
English for writing research papers
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.066
 
The son of Neptune
Tác giả: Rick Riordan
Xuất bản: New York: DisneyHyperion Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Paragraphs and essays : with integrated readings
Tác giả: Lee E Brandon, Kelly Brandon
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Reading Like a Writer
Tác giả: Robert Wilson, Robert Wilson cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.02
 
A night at the movies, or, You must remember this: fictions
Tác giả: Carol Publishing Group, Kate Orman cm Carol Publishing Group
Xuất bản: : Dalkey Archive Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Eyes of the Dragon
Tác giả: JENNIFER BROWN, Jennifer Brown cm
Xuất bản: : Signet, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Pinocchio in Venice
Tác giả: E E Doc Smith, E D Smith cm
Xuất bản: : Grove Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Four Past Midnight
Tác giả: Robert D Kaplan, Robert D Kaplan cm
Xuất bản: : Signet, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dolores Claiborne
Tác giả: Liz Gallagher, Liz Gallagher cm
Xuất bản: : Signet Book, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục