Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 650 kết quả
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên làm việc tại thanh tra sở xây dựng Tp.Hồ C...
Tác giả: Trịnh Nguyễn Thanh Phương, Lưu Trường Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Tác giả: Vương Hảo Hớn, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.7
 
Nghiên cứu khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt tỉnh Bình Phước, định hướng đến năm 2030
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP khu vực tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Văn Hoàng, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trườn...
Tác giả: Vũ Thị Xuân Hải, Phước Minh Hiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
So sánh khả năng hấp thụ phụ màu giữa nano chitosan các hạt gel chitosan có kích cỡ khác nhau và than hoạt tính
Tác giả: Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  573.774
 
Các yếu tố ảnh hưởng lòng trung thành của nhân viên tại công ty cổ phần thế giới di động
Tác giả: Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Văn Trãi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoạt động đầu tư vàng của nhà đầu tư tư nhân trên địa bàn TP.HCM và một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thương, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  332.63
 
Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Đánh giá hiện trạng nguồn nước cấp sinh hoạt, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp trên địa bà...
Tác giả: Dương Đức Lộc, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục