Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 124 kết quả
Đại diện thương nhân theo luật thương mại 2005
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Trần Anh Khoa, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346
 
Pháp luật về cổ đông công ty cổ phần
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Đức
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.06
 
Pháp luật về vai trò của viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347
 
Pháp luật về hoạt động công chứng của văn phòng công chứng
Tác giả: Trần Xuân Soạn, Lê Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347.016
 
Pháp luật về bảo vệ con nợ trong thủ tục phá sản
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như, Nguyễn Minh Nhựt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.078
 
Giao kết hợp đồng theo công ước Vienna 1980
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Phạm vi bồi thường thiệt hại theo quy định công ước Vienna 1980
Tác giả: Phan Lệ Thùy Dương, Nguyễn Chí Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Nghiên cứu tách dịch chiết từ hạt trái đậu bắp và ứng dụng làm chất keo tụ trong xử nước mặt
Tác giả: Huỳnh Nha, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.162
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức của tòa án nhân dân
Tác giả: Nguyễn Công Nguyên, Vũ Anh Sao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  347.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục