Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Vùng biển đảo Tây Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ : Nghiên cứu
Tác giả: Nguyễn Từ Chi
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Làng Cọi Khê truyền thống và đổi mới
Tác giả: Nguyễn Thị Tô Hoài
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Kiên Giang những dấu ấn
Tác giả: Nguyễn Anh Động
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 2
Tác giả: Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 1
Tác giả: Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian
Tác giả: Ngô Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang
Tác giả: Đào Chuông
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Ho Chi Minh City a firm step toward integration 2019
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tre Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, 2019
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục