Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 249 kết quả
Trên đỉnh La Pán Tẩn : truyện & bút ký
Tác giả: Nông Quang KhiêmNông Quang Khiêm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Ăn cơm mới không nói chuyện cũ : Truyện ngắn
Tác giả: Hồng Giang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Bên kia dòng sông mây : Truyện ngắn
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Biệt cánh chim trời : Tiểu thuyết
Tác giả: Cao Duy Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cài thép vào lá gan : Truyện
Tác giả: Hờ A Di
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Chiếu giang : Tập truyện ngắn
Tác giả: Lương Ky
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Chuyện của rừng : Tập truyện ngắn
Tác giả: Nguyễn Đình Lãm
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Cực lạc : tiểu thuyết
Tác giả: Cao Duy Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đêm không bóng tối : tập truyện ngắn
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Điểu ong - huyền thoại một anh hùng : Truyện
Tác giả: Dương Thiên Lý
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục