Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23003 kết quả
Adopting a pet for dummies
Tác giả: Ev Adamson
Xuất bản: : , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0887
 
Authoritarianism and How to Counter It
Tác giả: Bill Jordan
Xuất bản: Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.53
 
Cooking with my sisters [ressource électronique] : one hundred years of family recipes, from Bari to Big Stone Gap
Tác giả: Adrian Trigiani, Mary Yol Trigiani
Xuất bản: : , 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.5945
 
Xây dựng trang Web động với ASP
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.276
 
Microsoft® Money 2006 for dummies®
Tác giả: Peter Weverka
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Published by Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.024
 
PCs for dummies quick reference
Tác giả: Da Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Wahlen ohne Kampf? : Schweizer Parteien auf Stimmenfang, 1947-1983
Tác giả: Kergomard Zoé
Xuất bản: Basel: Schwabe Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  324.709494
 
Repères pour l'orientation
Tác giả: Koorosh Massoudi, Jonas Masdonati, Rossier Jérôme
Xuất bản: Lausanne: Editions Antipodes, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Das Saxhorn : Adolphe Sax' Blechblasinstrumente im Kontext ihrer Zeit
Tác giả: Adrian von Steiger, Daniel Allenbach, Daniel Allenbach, Martin Skamletz, Martin Skamletz, Adrian von Steiger
Xuất bản: Schliengen: Edition Argus, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Dances with Sheep : The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki
Tác giả: Matthew Carl Strecher
Xuất bản: Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.635
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục