Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Fossils for amateurs a guide to collecting and preparing invertebrate fossils
Tác giả: Russell P MacFall, Jay Wollin
Xuất bản: New York London: Van NostrandReinhold, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Deal the first deadly blow! : encyclopedia of unarmed and hand to hand combat
Tác giả:
Xuất bản: Cornville Arizona: Desert Publications, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.548
 
Mississippi Cookbook
Tác giả: Mississippi Home Economists
Xuất bản: : University Press of Mississippi, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
The Koehler Method of Guard Dog Training; an Effective & Authoritative Guide for Selecting, Training & Maintaining Dogs ...
Tác giả: William R Koehler
Xuất bản: : Howell Book House, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.7088
 
The Foxfire book : hog dressing, log cabin building, mountain crafts and foods, planting by the signs, snake lore, hunti...
Tác giả:
Xuất bản: Garden City NY: Anchor Press, 1972
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.58123
 
Writing popular fiction
Tác giả: Dean R Koontz
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest, 1972
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
How to read a book,
Tác giả: Mortimer Jerome Adler, Charles Lincoln Van Doren
Xuất bản: New York: Simon and Schuster, 1972
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  028
 
Bushranger in the skies
Tác giả: Arthur William Upfield
Xuất bản: Sydney: Arkon Paperbacks, 1972
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Structuring your novel: from basic idea to finished manuscript
Tác giả: Robert C Meredith, John Dennis Fitzgerald
Xuất bản: New York: Barnes Noble Books, 1972
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Plunder squad
Tác giả: Richard Stark
Xuất bản: New York: Random House, 1972
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục