Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Meteorological fluid dynamics : asymptotic modelling, stability, and chaotic atmospheric motion
Tác giả: R Kh Zeytounian
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, c1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Viking poems on war and peace : a study in skaldic narrative
Tác giả: Russell Gilbert Poole
Xuất bản: Toronto Boston: University of Toronto Press, c1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  839.61
 
Violent emotions : shame and rage in marital quarrels
Tác giả: Suzanne M Retzinger
Xuất bản: Newbury Park Calif: Sage Publications, c1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.81
 
Christ in Islam and Christianity
Tác giả: Neal Robinson
Xuất bản: Albany: State University of New York Press, c1991
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.24
 
The dumpling field : haiku of Issa
Tác giả: Issa Kobayashi, Issa Kobayashi, Noboru Fujiwara, Noboru Fujiwara, Lucien Stryk, Lucien Stryk
Xuất bản: Athens: Swallow Press Ohio University Press, c1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6134
 
Suzuki cello school
Tác giả: Shinʼichi Suzuki
Xuất bản: United States: SummyBirchard Distributed by Alfred Pub, c1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.2
 
Suzuki cello school
Tác giả: Shinʼichi Suzuki
Xuất bản: United States: SummyBirchard Distributed by Alfred Pub, c1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.2
 
Suzuki cello school
Tác giả: Shinʼichi Suzuki
Xuất bản: United States: SummyBirchard Distributed by Alfred Pub, c1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.2
 
Strike Command at Nato's front line
Tác giả: Peter R Foster
Xuất bản: London New York NY: Arms and Armour Distributed in the USA by Sterling Pub Co, c1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.41830941
 
Panzerkampfwagen V, Panther
Tác giả: Horst Scheibert, Horst Scheibert
Xuất bản: West Chester PA: Schiffer Military History, c1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1882
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục