Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Coaching youth basketball
Tác giả:
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.323077
 
Analytical instrumentation
Tác giả: L Rhodes, R E Sherman
Xuất bản: Research Triangle Park NC: Instrument Society of America, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Lectures on finite precision computations
Tác giả: Françoise Chaitin-Chatelin, Frayssé Valérie
Xuất bản: Philadelphia: SIAM, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Plane answers to complex questions : the theory of linear models
Tác giả: Ronald Christensen
Xuất bản: New York: Springer, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.535
 
An engineering approach to optimal control and estimation theory
Tác giả: George M Siouris
Xuất bản: New York: Wiley, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
A blemished perfection : the Book of Job in context
Tác giả: Yair Hoffman
Xuất bản: Sheffield England: Sheffield Academic Press, c1996
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  223.106
 
Laboratory techniques in electroanalytical chemistry
Tác giả: William R Heineman, Peter T Kissinger
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.087
 
U.S. Marines close-quarters combat manual
Tác giả:
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.548
 
From Erdös to Kiev : problems of Olympiad caliber
Tác giả: Ross Honsberger
Xuất bản: Washington DC: Mathematical Association of America, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Women of the first nations : power, wisdom, and strength
Tác giả: Patricia Marie Chuchryk, Christine Miller
Xuất bản: Winnipeg Man: University of Manitoba Press, c1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.48897071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục