Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Calculus workbook for dummies
Tác giả: Mark Ryan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
1,001 Calculus Practice Problems for Dummies
Tác giả: Consumer Dummies
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
Giáo trình giải tích số
Tác giả: Lê Trọng Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  515.076
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
Tác giả: Robert C Wrede, Deborah C Arangno, Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus
Tác giả: Robert C Wrede, Deborah C Arangno, Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
Schaum's outline of theory and problems of college mathematics [electronic resource] : algebra, discrete mathematics, pr...
Tác giả: Frank AyresFrank Ayres
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1958
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
1,001 pre-calculus practice problems for dummies
Tác giả: Consumer Dummies
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
Schaum's outline of theory and problems of understanding calculus concepts
Tác giả: Eli Passow
Xuất bản: New York: McGrawHill, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.076
 
1

Truy cập nhanh danh mục