Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
운동과학
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Society of Exercise Physiology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
Tác giả:
Xuất bản: : Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Exercise Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Sapientia Publishing Group, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Asian Journal of Sport and Exercise Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Sport and Health Science
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Exercise Science
Tác giả:
Xuất bản: : Berkeley Electronic Press, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media Ilmu Keolahragaan Indonesia
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sport Mont
Tác giả:
Xuất bản: : Montenegrin Sports Academy and Faculty for Sport and Physical Education, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sports Medicine International Open
Tác giả:
Xuất bản: : Georg Thieme Verlag, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Asian Journal of Kinesiology
Tác giả:
Xuất bản: : Asian Society of Kinesiology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục