Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 414 kết quả
National Science Open
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Information Science Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Korea Institute of Science and Technology Information, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Information Science and Management
Tác giả:
Xuất bản: : Regional Information Center for Science and Technology RICeST, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Business Science and Applied Management
Tác giả:
Xuất bản: : International Journal of Business Science and Applied Management, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brazilian Journal of Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Data and Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Open Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Organizacija Znanja
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Information Science, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Spatial Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : University of Maine, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Vietnam Journal of Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : World Scientific Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục