Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1238 kết quả
The right to science : then and now
Tác giả: Sebastian Porsdam Mann, Helle Porsdam
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.0853
 
Vietnam Journal of Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : World Scientific Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Petri Nets in Science and Engineering
Tác giả: Raul Campos-Rodriguez, Mildreth Alcaraz-Mejia
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.0151135
 
Computer Science and Information Systems
Tác giả:
Xuất bản: : ComSIS Consortium, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Scientific Annals of Computer Science
Tác giả:
Xuất bản: : Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Studies in Science and Engineering
Tác giả:
Xuất bản: : Engiscience Publisher, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Dili Kexue
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Theoretical Computer Science and Discrete Mathematics
Tác giả: Juan Alberto Rodríguez Velázquez, Alejandro Estrada-Moreno, Alejandro Estrada-Moreno, Juan Alberto Rodríguez Velázquez
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Handbook of research on enterprise systems
Tác giả: Jatinder N D Gupta, Mohammad A Rashid, Sushil K Sharma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4/038011
 
Methodological advancements in intelligent information technologies [electronic resource] : evolutionary trends
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey PA: Business Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 

Truy cập nhanh danh mục