Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Mental actions
Tác giả: Lucy O'Brien, Matthew Soteriou
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
The biological foundations of action
Tác giả: Derek M Jones
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.4
 
The sense of agency
Tác giả: Baruch Eitam, Patrick Haggard
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.8
 
Organisms, agency, and evolution
Tác giả: D M Walsh
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Morals from motives
Tác giả: Michael Slote
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  171
 
Free will, agency, and meaning in life
Tác giả: Derk Pereboom
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Persons and bodies : a constitution view
Tác giả: Lynne Rudder Baker
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.6
 
Melancholic Freedom [electronic resource] : Agency and the Spirit of Politics
Tác giả: David Kyuman Kim
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128.4
 
Oxford studies in agency and responsibility
Tác giả: David Shoemaker
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Agency and autonomy in Kant's moral theory
Tác giả: Andrews Reath
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170.92
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục