Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.0156115 giây)
Smart antennas
Tác giả: Lal Chand Godara
Boca Raton: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38
 
Smart antennas [electronic resource]
Tác giả: Lal Chand Godara
Boca Raton Fla: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3824
 
Antennas for information super skyways : an exposition on outdoor and indoor wireless antennas
Tác giả: Perambur S Neelakanta
Baldock Hertfordshire England: Research Studies Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.384135
 
Planar antennas for wireless communications
Tác giả: Kin-Lu Wong
Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3824
 
Compact and broadband microstrip antennas
Tác giả: Kin-Lu Wong
New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38133
 
Time-Domain Electromagnetic Reciprocity in Antenna Modeling
Tác giả: Martin �Stumpf
Hoboken: Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.3824
 
Microstrip antennas : the analysis and design of microstrip antennas and arrays
Tác giả: 
New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.381331
 
Antenna theory and design
Tác giả: Robert Stratman Elliott
Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.3824
 
Modern Lens Antennas for Communications Engineering
Tác giả: John Thornton
Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.3824
 
Small antenna handbook
Tác giả: Robert C Hansen
Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.3824
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục