Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
The biogeochemistry of the Amazon Basin
Tác giả: Michael E McClain, Jeffrey Edward Richey, Reynaldo L Victoria
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.1409811
 
The silicon cycle : human perturbations and impacts on aquatic systems
Tác giả: V Ittekkot
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.14
 
Carbon cycling in the Baltic Sea
Tác giả: Kuliânski Karol, Janusz Pempkowiak
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Streams and ground waters
Tác giả: Jeremy Boyd Jones, Patrick J Mulholland
Xuất bản: San Diego Calif London: Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.64
 
Microbial Ecology in the North Pacific Subtropical Gyre
Tác giả: Matthew J Church, Samuel T Wilson
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Deep carbon : past to present
Tác giả: Isabelle Daniel, Rajdeep Dasgupta, Beth Orcutt
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  549.27
 
The social inefficiency of regulating indirect land use change due to biofuels [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  363.7
 
Plant traits, productivity, biomass and soil properties from forest sites in the Pacific Northwest, 1999?2014 [electroni...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  631.58
 
Phytozome Comparative Plant Genomics Portal [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  666.3
 
Subseafloor Biosphere Linked to Hydrothermal Systems : Taiga Concept
Tác giả: J Ishibashi, Kyoko Okino, Michinari Sunamura
Xuất bản: Tokyo: Springer Open, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  577.799
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục