Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Vật liệu dệt may
Tác giả: Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Quản lý sản xuất trong dệt may
Tác giả: Đường Võ Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.0685
 
Giáo trình nguyên phụ liệu may = Garment materials and accessories
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
Tiếng Anh chuyên ngành dệt & may
Tác giả: Quang Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024687
 
Bài giảng vật liệu dệt may
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  677
 
Quản lý sản xuất trong dệt may
Tác giả: Đường Võ Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.0685
 
Văn bản pháp luật về ngành dệt - may
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Từ điển dệt may Anh - Việt = English - VietNamese Textile &Garment Dictionary
Tác giả: Lê Hữu Chiến, Thái Quang Hòe
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  677.03
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục