Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 966 kết quả
Pathophysiology
Tác giả: Lee Ellen Copstead, Jacquelyn L Banasik
Xuất bản: St Louis Mo: Elsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Non-motor symptoms of Parkinson's disease
Tác giả: K Ray Chaudhuri, W Poewe, Anthony H V Schapira, Eduardo Tolosa
Xuất bản: : Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.833
 
Alzheimer's : the latest assessment and treatment strategies
Tác giả: George T Grossberg, Sanjeev M Kamat
Xuất bản: Sudbury Mass: Jones and Bartlett Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Living with Alzheimer's : managing memory loss, identity, and illness
Tác giả: Beard Renée L
Xuất bản: New York: New York University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.831
 
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: William C Koller
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: William C Koller, Kelly E Lyons, Rajesh Pahwa
Xuất bản: New York: Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.833
 
A caregiver's guide to Alzheimer's disease : 300 tips for making life easier
Tác giả: Patricia R Callone
Xuất bản: New York: Demos Medical Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97
 
Unraveling Neuroprotective and Neurodegenerative Signals in Neurodegeneration
Tác giả: Irving E Vega, Timothy J Collier
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Non-motor symptoms of Parkinson's disease
Tác giả: K Ray Chaudhuri, W Poewe, Anthony H V Schapira, Eduardo Tolosa
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.833
 
The encyclopedia of HIV and AIDS
Tác giả: Sarah WatsteinStephen E Stratton, Sarah Watstein
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục