Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 251 kết quả
An introduction to forensic DNA analysis
Tác giả: Norah Rudin, Keith Inman
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
An introduction to forensic DNA analysis
Tác giả: Norah Rudin, Keith Inman
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
DNA damage detection in situ, ex vivo, and in vivo : methods and protocols
Tác giả: Vladimir Didenko
Xuất bản: New York London: Humana Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 477
 
DNA damage detection in situ, ex vivo, and in vivo : methods and protocols
Tác giả: Vladimir Didenko
Xuất bản: New York London: Humana Press, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
DNA Replication Controls
Tác giả: Eishi Noguchi (Ed)
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
DNA Replication Controls
Tác giả: Eishi Noguchi (Ed)
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Understanding DNA : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
The deeper genome : why there is more to the human genome than meets the eye
Tác giả: John Parrington
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục