Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Sinh thái học hệ sinh thái
Tác giả: Vũ Trung Tạng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577
 
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới : Tropical Forest Ecosystems
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.34
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam : Nghiên cứu trường hợp khu vực : Thảm thực thực vật rừng Việt Nam
Tác giả: Thái Văn Trừng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.3
 
Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam : Khai thác, duy trì và quản lý tài nguyên cho phát triển bền vững
Tác giả: Vũ Trung Tạng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.786
 
Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức : Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để hiải quyết vấn đề biến đổi khí hậu
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Ngân Hàng thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.738
 
1

Truy cập nhanh danh mục