Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
White Paper on Joint Replacement: Status of Hip and Knee Arthroplasty Care in Germany
Tác giả: Miriam Kip, Hans-Holger Bleß
Xuất bản: Berlin Germany: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  617.5810592
 
White Paper on Joint Replacement: Status of Hip and Knee Arthroplasty Care in Germany
Tác giả: Hans-Holger Bleß, Hans-Holger Bleß, Miriam Kip, Miriam Kip
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  617.5810592
 
Treatment of osteoarthritic change in the hip : jonit preservation or joint replacement?
Tác giả: N Endo, M Sofue
Xuất bản: Tokyo New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
The hip resurfacing handbook : a practical guide to the use and management of modern hip resurfacings
Tác giả: Koen de Smet, Pat Campbell, Catherine van der Straeten
Xuất bản: Sawston Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing Limited, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.580592
 
The hip resurfacing handbook : a practical guide for the use and management of modern hip resurfacings
Tác giả: Pat Campbell, Koen de Smet, Catherine van der Straeten
Xuất bản: Oxford: Woodhead Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.581059
 
Revision total hip and knee arthroplasty
Tác giả: Daniel J Berry
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Arthroplasty Today
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục