Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 520 kết quả
The Sources of Innovation
Tác giả: Eric von Hippel
Xuất bản: New York Oxford: Oxford University Press, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
International Journal of Innovation Studies
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in brazing : science, technology and applications
Tác giả: Duša Sekulić
Xuất bản: Philadelphia PA: Woodhead Pub, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.5
 
Technological Innovation and Public Policy : The Automotive Industry
Tác giả: Hiroaki Miyoshi, Masanobu Kii
Xuất bản: UK: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47629222
 
L'ère électrique. The Electric Age
Tác giả: Andrea Oberhuber, Olivier Asselin, Silvestra Mariniello
Xuất bản: Ottawa: Les Presses de lUniversite dOttawa University of Ottawa Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Democratizing Innovation
Tác giả: Eric von Hippel
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.064
 
Chapter Innovation and sustainability: the Italian scenario
Tác giả: Rosanna Cataldo, Maria Gabriella Grassia, Paolo Mazzocchi, Claudio QUINTANO, Antonella Rocca
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  314
 
Accelerators in Silicon Valley : Building Successful Startups
Tác giả: Peter Ester
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Revista Brasileira de Inovação
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Estadual de Campinas, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Management Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : IQRA University, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục