Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Khoa học công nghệ Việt Nam 2003
Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  602
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1 - Các chương trình đề tài Khoa học công nghệ ( KC )
Tác giả: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  602
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Tuyển tập công trình khoa học công nghệ 1997-2001
Tác giả: Sở Khoa học và công nghệ Bạc Liêu
Xuất bản: : Bạc Liêu, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  602
 
Khoa học Công nghệ. 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao . T.10 - Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2015
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2015
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  607
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2014
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  607.2
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2013
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  607.2
 
Các khoa học về trái đất. 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục