Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 140 kết quả
thuyết
Tác giả: Vũ Duy Cường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
thuyết đàn hồi
Tác giả: Nhữ Phương Mai
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.382
 
thuyết kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
Cơ học thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
thuyết đồ thị
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
thuyết kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thu, Phùng Đức Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
thuyết đàn hồi
Tác giả: Trương Tích Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.382
 
thuyết thông tin
Tác giả: Hồ Văn Quân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  003.540
 
thuyết đàn hồi
Tác giả: Đào Huy Bích
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.382
 
thuyết hệ thống
Tác giả: Trần Đình Long
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4032
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục