Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 994 kết quả
Animation Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Society for Animation Studies, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry
Tác giả:
Xuất bản: : Hungarian Communication Studies Association, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mediatization Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Wydawnitwo UMCS Lublin, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Audiovisual Translation
Tác giả:
Xuất bản: : European Association for Studies in Screen Translation, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Routledge Companion to Radio and Podcast Studies
Tác giả: Mia Lindgren, Mia Lindgren, Jason Loviglio, Jason Loviglio
Xuất bản: : Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Nordic Journal of Media Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Kommunikation.medien
Tác giả:
Xuất bản: : University of Salzburg Department of Communication Studies, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Studies in Communication Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Seismo Verlag, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
New Horizons in English Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Maria CurieSkłodowska University Lublin Poland, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Digital Tools in Media Studies : Analysis and Research. An Overview
Tác giả: Michael Ross, Bernd Freisleben, Bernd Freisleben, Manfred Grauer, Manfred Grauer, Michael Ross
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục