Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Nature photography photo workshop
Tác giả: Nathaniel Coalson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
John Shaw's nature photography field guide
Tác giả: John ShawJohn Shaw
Xuất bản: New York: Amphoto Books, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Digital landscape & nature photography for dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Amphoto guide to backpacking photography
Tác giả: Ted Schiffman, Susan Lariviere
Xuất bản: New York NY: Amphoto, 1981
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Digital nature photography closeup
Tác giả: Jon Cox
Xuất bản: New York Garsington: Amphoto Windsor distributor, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
Nature and landscape photography [electronic resource] : 71 tips from the top
Tác giả: Martin Borg
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  779.36
 
Repeat photography : methods and applications in the natural sciences
Tác giả: Diane E Boyer, R M Turner, Robert H Webb
Xuất bản: Washington: Island Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577
 
Macro photography for gardeners and nature lovers : the essential guide to digital techniques
Tác giả: Alan L Detrick
Xuất bản: Portland Or: Timber Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.324
 
Photoshop CS5 for nature photographers : a workshop in a book
Tác giả: Ellen Anon, Josh Anon
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục